Zarząd ROD

Obecny skład Zarządu

 
Prezes Zarządu Ryszard Mikołajczyk działka nr 65
V-ce Prezes Zarządu Bogdan Dzikowski działka nr 70
Skarbnik Zarządu Renata Tyburska działka nr 22
Sekretarz Zarządu Natalia koszelow działka nr 41
Członek Zarządu Grażyna Rosińska działka nr 35
 
 

Skład Komisji Rewizyjnej

 
Przewodniczący Kom. Rew. Ryszard Rejment działka nr 44
Zastępca Przew. Kom. Józef Lenkiewicz działka nr 54
Członek Komisji Katarzyna Ławrynowicz działka nr 43
 
Szukaj