Aktualności

Rodzinny Ogród Działkowy im. Pstrowskiego w Elblągu

Aktualności

ZapraszamyWalne Zebranie 13.04.2019 r

Piątek, Maj 3, 2019
W dniu 13.04.2019 r w świetlicy ROD Pstrowskiego odbyło się Walne Zebranie Działkowców na którym wybrano nowy Zarząd i podjęto ważne uchwały. W zebraniu uczestniczył przedsdtawiciel Okręgowej Rady Zygmunt Wójcik.
{"time":1698005695528,"blocks":[{"id":"bEs9kZKrKV","type":"paragraph","data":{"text":""},"tunes":{"anyTuneName":{"alignment":"left"}}}],"version":"2.28.0","base":{"title":"Walne Zebranie 13.04.2019 r","subtitle":"W dniu 13.04.2019 r w \u015bwietlicy ROD Pstrowskiego odby\u0142o si\u0119 Walne Zebranie Dzia\u0142kowc\u00f3w na kt\u00f3rym wybrano nowy Zarz\u0105d i podj\u0119to wa\u017cne uchwa\u0142y. W zebraniu uczestniczy\u0142 przedsdtawiciel Okr\u0119gowej Rady Zygmunt W\u00f3jcik.","cover":null,"publish_date":"20231022"}}
Szukaj